Človek

Hviezdy a rastliny

Hviezdy

Ak by sme vyňali mozog človeka a jasnozrivo ho skúmali, tak by sme videli, že mozog každého človeka je iný. Predstavme si, že by sme mohli mozog vyfotografovať a videli všetky jeho detaily, tak by sme dostali u každého človeka iný obraz. A keby sme ho fotografovali v okamžiku jeho narodenia a potom vyfotili aj nebeský priestor, ktorý sa nachádza presne nad miestom narodenia tohto človeka, tento obraz by nám ukázal úplne to isté ako ľudský mozog. Ako sú v mozgu usporiadané určité časti, tak sú na oblohe usporiadané hviezdy. Človek má v sebe obraz nebeského priestoru, a každý má iný obraz, podľa toho, kde sa narodil a v akej dobe.

Rudolf Steiner sformuloval nasledujúce astrologické súvislosti medzi článkami človeka a planétami.

duchovný človek            Neptún
životný duch                  Urán
duchovné ja                   Saturn
duša vedomá                 Jupiter
duša rozumová              Mars
duša cítiaca                    Venuša
astrálne telo                  Merkúr
éterické telo                   Mesiac
fyzické telo                     Slnko

Až týmto priradením planét obdržali Urán a Neptún svoju funkciu. Steiner v rôznych prednáškach upozorňoval, že na tieto dve planéty nemá byť braný ohľad, pretože do nášho planetárneho systému vstúpili neskôr. Duchovné články, ktoré sú im priradené sa vytvoria až v ďalekej budúcnosti.