Človek

Inkarnácia človeka

Výstavba našej viacčlennej nadzmyslovej telesnosti začína uprostred doby medzi smrťou a novým narodením našou večnou individualitou.

Na tomto procese sa podieľajú všetky hierarchie, všetky duše, ktoré sme v minulom živote stretli, i tie, ktoré budeme stretávať.