Človek

Tropický zverokruh

nebol pôvodne zverokruhom, ale skôr kalendárom ročného okruhu. Tropický kalendár bol pôvodne popísaný gréckym astronómom Euktemónom, ktorý žil v Aténach okolo r. 430 pr. Kr. Bol definovaný s ohľadom na časové fenomény ročných období. Základom pre túto definíciu je pohyb Slnka. Má počiatok v jarnom bode. Používa sa v západnej astrológii od dôb nestora starovekej astrológie - Klaudia Ptolemaia z 2.st. po Kr.

Ptolemaios zaviedol do astrológie tropický zverokruh. V dobe jeho vtedajšieho života stál jarný bod pri 1° Barana v siderickom zverokruhu. A tak bolo skoro presné konštatovanie, že znamenie Barana začína s jarným bodom. Dnes sa ale díky procesu precesie rovnodenností posunul jarný bod naspäť až k 5° Rýb.