Človek

Dvojaký horoskop narodenia

Sily horoskopu

To, čo človeka ženie do fyzického vtelenia, sú sily, ktoré pôsobia z hviezdneho sveta, lebo základom zostavovania horoskopu je skutočnosť, že znalec týchto vecí vie čítať sily, na ktorých základe človek vchádza do fyzického bytia. Každému človeku je priradený určitý horoskop, pretože v ňom sa vyjadrujú sily, ktoré ho viedli do bytia, lebo duch pôsobí až do narodenia.

Konštelácia hviezd poskytuje človeku to, do čoho sa má zrodiť na základe podmienok svojho predchádzajúceho pozemského života. Človek narodením prichádza na zem za určitej hviezdnej konštelácie. Zároveň sa však musí vyzbrojiť tými silami, ktoré ho na tejto konštelácii hviezd činia nezávislým. Dnes, v dobe duše vedomej sa človek musí stále viac a viac oslobodzovať od vplyvu planét. Treba sa emancipovať správnym spôsobom - vymaniť sa z tieňového intelektuálneho vývoja a opäť sa vrátiť k obraznému vývoju, a to spôsobom, ktorý rozvíja antroposofia podľa popisov v knihe Rudolfa Steinera - O poznávání vyšších svetů. Tieto poznatky vedú k nezávislosti na kozmických silách, ktoré v ňom pôsobia.