Človek

Podpríroda

Zasvätenec prechádza aj stupňom, kde sa môže oboznámiť s hornými a dolnými bohmi. Keď duchovno-duševný článok zostúpi do fyzického a do éterického tela tak hlboko dolu, že fyzické a éterické telo tento duchovno-duševný prvok premôžu, potom v dôsledku akéhosi zblúdenia duchovno-duševných článkov do fyzického tela vzniká chorobný stav. V okamihu, keď sa to stane, človek pri bežnom prebúdzaní vstupuje do seba hlbšie, než by mal počas bdenia vstúpiť do svojho fyzického organizmu - a tu dolu sa stretáva s mimoľudskými, podprírodnými vplyvmi. Je potrebné vedieť, že v prírode žijeme len vtedy, keď sa nachádzame v normálnom vzťahu medzi svojou duchovno-duševnou a fyzicko-zmyslovou organizáciou. V okamihu, keď sa ponoríme hlbšie a intenzívnejšie do svojej fyzickej telesnosti, dostaneme sa do vzťahu s tým, čo je pod prírodou.

Tu vstupujeme do vzťahu s tým, v rámci čoho na človeka pôsobia elementárne bytosti a bytosti vyšších hierarchií na rôznych stupňoch svojho vývoja. Nastane skutočnosť, že sa dostaneme do styku s tými bohmi, ktorí rozvíjajú svoju činnosť v oblasti, ktorá je pod prírodnými vplyvmi. Zasvätenec kedysi povedal, že bol uvedený k dolným bohom. Dnes by mohol povedať: Spoznal som povahu ľudských chorôb, lebo tá vedie k dolným bohom.