Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

O bolesti

Ak nie je éterické telo schopné, aby sa skutočne uplatňovalo vo fyzických orgánoch, tak sa to prejavuje v astrálnom tele ako neľúbosť. A keď éterické telo vo svojej činnosti sa môže všade priblížiť k fyzickým orgánom, keď všetko, čo sa má uskutočniť, sa naozaj môže vykonať za pomoci fyzických orgánov, potom to vyvoláva najväčší pocit ľubosti v človeku. Môžeme to sledovať v jemnejších i hrubších javoch.

Keď je žalúdok pokazený, tak éterické telo nemôže vykonávať činnosť, ktorú inak vykonávať má. To sa potom ohlasuje v nevoľnosti. Alebo, dajme tomu, že niekto tak namáhal svoje myslenie, že orgán mozgu nechce spolupracovať. Éterické telo môže potom však ešte myslieť, ale mozog už nemôže spolupracovať. Tu začne myslenie pôsobiť bolesť hlavy. A z toho vzniká celková nevoľnosť človeka. To sa vystupňuje hlavne vtedy, keď tá časť, ktorú vybudovalo éterické telo, je uplne porušená. Je nám potom ako keby koža, ktorá je vybudovaná éterickým telom, sa nemohla napínať, keď sa rozširuje vonkajším teplom, alebo ako keby sme držali žeravý kôl. V tom prípade naráža éterické telo na nejaký odpor. Éterické telo, ktoré nie je prijaté, nevyužilo vonkajší vnem. Narazilo potom na fyzické telo, ku ktorému sa nehodí, a to sa prejaví v astrálnom tele pocitom bolesti.

Dostávame bolesť, obsiahnutú v astrálnom tele, takže ju vieme pochopiť ako výraz bezmocnosti éterického tela voči telu fyzickému. Éterické telo, ktoré je v súlade so svojim fyzickým telom, pôsobí naspäť na svoje astrálne telo tak, že v ňom vznikne pohoda, zdravý vnútorný prežitok. Naproti tomu éterické telo, ktoré nie je v súlade so svojím fyzickým telom, pôsobí späť na astrálne telo tak, že v ňom musí vzniknúť bolesť a nepríjemné pocity.

Zvieratá sa oveľa hlbšie vžívajú do narušenej telesnosti, než ako sa môže vžívať do narušenej telesnosti človek. Keďže duševný život človeka sa emancipuje od dôverného telesného prežívania, bolesť, spôsobená iba telesnými pomermi, nemôže byť tak mučivá a dušu drásajúca ako u zvieraťa. Môžeme to pozorovať aj u detí, kedy telesná bolesť je ešte oveľa väčšou bolesťou ako v neskorších rokoch. Pretože človek tou mierou, ako sa stáva nezávislým na telesnej organizácii pokiaľ ide o vlastnosti jeho duše, nachádza aj prostriedky proti telesnej bolesti. Ale zviera, ktoré je veľmi tesne pútané k svojej telesnosti, tiež všetkým tým, čo predstavuje bolesť, súvisí oveľa vyššou mierou než človek. Sú nepodložené tvrdenia, ktoré hovoria o tom, že bolesť človeka môže byť väčšia ako bolesť zvieraťa. Bolesť je u zvieraťa oveľa hlbšia a oveľa viac napĺňa dušu, než ako tomu môže byť u čisto telesnej bolesti človeka.