Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správne rozhodnutia alebo správny úsudok

Druhý duševný dej, na ktorom je treba pracovať, je rozhodovanie. Aj k tomu najbezvýznamnejšiemu rozhodnutiu treba pristupovať na základe úvahy. Vyhýbať sa všetkému bezmyšlienkovitému konaniu. Jednať len z dobre uvážených dôvodov a zanechať toho, k čomu sme vedení nedôležitými motívmi. Keď sme presvedčení o správnosti rozhodnutia, treba na ňom pevne trvať s vnútornou stálosťou. To je správny úsudok, ktorý nemôže byť závislý na sympatii a antipatii.

Človek často jedná bez toho, aby sa k tomu vedome rozhodol, a často tiež jedná proti svojmu rozhodnutiu. Všimnúť si toho, dávať si na to pozor, je prvým krokom v tomto cvičení, ktoré vedie človeka k tomu, že sa učí jednať na základe vedomého rozhodnutia. To má svoj prameň v úsudku, v posúdení okolností. Cvičená schopnosť úsudku môže byť intuitívna - duchaprítomná - a čím dôslednejšie cvičiaci jedná podľa svojho rozhodnutia, o to istejšie bude fungovať jeho schopnosť úsudku. Jednanie proti vlastnému rozhodnutiu, úsudku, ovplyvňuje túto schopnosť, zvlášť vtedy, keď si toho nevšimneme, alebo keď dodatočne zmeníme úsudok a rozhodnutie kvôli ospravedlneniu jednania.

Nebolo by ale správne vypudiť zo svojho života všetko hravé. Človek má však vedieť: "Teraz si hrajem." Keď jedná človek proti svojmu náhľadu, mal by nájsť zdroje impulzov, ktoré ho k tomu vedú. Mali by sme ich pochopiť, nie prikrášľovať. Podvedomé impulzy myšlienkovo neospravedlňujme. Keď sa nimi riadime, má sa to prinajmenšom diať vedome. Zo zápasu medzi naším úsudkom a inými impulzami môže vzniknúť láska k úsudku, ktorej sa človek ťažko bude chcieť vzdať, keď ju už raz prežil. Nechať fungovať schopnosť úsudku zrodí lásku k schopnosti úsudku, a to opäť stupňuje túto schopnosť. Schopnosť úsudku bude potom stále viac prechádzať v duchaprítomnosť, v jasnú živosť sily úsudku.