Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správna spomienka (pamäť)

Siedme hľadisko v živote duše je, že človek sa snaží učiť sa čo najviac od života. Všetko nám môže byť podnetom k vedomým skúsenostiam, ktoré nám môžu byť nápomocné v ďalšom utváraní života. Presne si sprítomňujeme situácie, kde sme niečo zameškali alebo nedokonale previedli, aby sme našli, ako sme to mali urobiť.

Keď vidíme druhých jednať, pozorujme ich s podobným zámerom, ale nie s nemilosrdnou kritikou. Dbajme na to, aby sme sa veľa učili od každého človeka, zvlášť od detí. Toto cvičenie sa nazýva aj správna pamäť. Človek si spomína na svoje prežité skúsenosti, na to, čo sa naučil.