Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správna rozvaha

Občas máme nahliadnuť do svojho vnútra a skúmať, ako sa nám podarilo nasledovať vlastné životné zásady, čo máme v tomto ohľade zmeniť a ako by sme mohli tejto zmeny dosiahnuť. Z väčšiny chýb a slabostí si označme jednu, ktorú budeme prekonávať ako ďalšiu. Voči sebe postupujme s úprimnosťou. Zvážme ako si so svojím životom stojíme v rámci celku ľudských cieľov.

Rozvaha smeruje náš vnútorný pohľad na boj, ktorý neustále prebieha v človeku - medzi tým, čo vo svetlých okamžikoch chápe ako dobré, a tým, čo ho podnecuje z jeho egoity, z jeho podvedomia. Nie je ľahké spoznať egoitu vo všetkých jej maskách, v maske altruizmu, v zámere pomôcť i v obeti. A to, čo je slabosťou, musíme rozpoznať ako slabosť, aj keď sa to vydáva za silu.

Proces sebapoznania spočíva v tom, že sa k slovu dostanú obe bojujúce strany v duši, že ich vypočujeme a budeme ich hodnotiť.