Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správne stanoviskoPiate hľadisko je usporiadanie celého života. Vyhýbajme sa všetkému, čo do života vnáša nepokoj a náhlenie. Človek sa síce nemá naháňať, ale tiež nemá byť lenivý. Život má považovať za príležitosť k svojmu vyššiemu vývoju a tiež má podľa toho jednať. Starostlivosť o svoje zdravie a pestovanie svojich zvykov si má usporiadať tak, aby z tohto úsilia vyvstal harmonický život.

Hľadisko vyvíjať sa ďalej má prekrvovať životný poriadok, lebo spontánne bude poriadok života odpovedať stanovisku ďalšieho vývoja len u veľmi vzácne sa vyskytujúcich ľudí.