Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správne usilovanie

Šieste hľadisko je smer ľudského úsilia. Človek má dbať na to, aby nerobil nič, čo je nad jeho vlastné sily, ale tiež aby činil to, čo je v ich rámci treba vykonať. Dávať si také ciele a ideály, ktoré podporujú ozdravenie a ďalší vývoj ľudstva. Čo bolo povedané, sa dá zhrnúť do slov: Všetky predchádzajúce cvičenia sa majú stať zvykom.

Človek môže najlepšie nájsť budúce úlohy a konkrétne ich formulovať tak, že ich nechá akoby vyrásť z pôdy predchádzajúcich cvičení, pokiaľ sa stále viac stávajú zvykmi. Tieto cvičenia by sa mali so svojím improvizujúcim charakterom stále viac rozširovať na celý deň, bez toho, aby sme do tohto procesu zasahovali úmyslami.