Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správna reč alebo správne slovo

Tretím procesom je hovorenie. Človek má hovoriť, len keď má čo povedať. Všetko hovorenie, napr. kvôli kráteniu času, je v tomto ohľade škodlivé. Máme sa vyhýbať táraniu, ale pritom sa nemáme vyhýbať ľuďom. Vysvetľujme ľuďom svoje názory, ale tak, aby to bolo naplnené vlastnými myšlienkami a hovorme uvážlivo. Nehovorme bez dôvodu, skôr radšej mlčme. Pokúšajme sa nehovoriť ani veľa ani málo. Keď hovoria druhí, najskôr kľudne načúvajme a potom spracujme to, čo sme počuli.

Keď prehlbujeme toto cvičenie k meditácii, zažijeme, že obsahuje všetky ostatné cvičenia: pozitivitu, správne predstavy, rozhodnutia atď. Vedie k tomu, že si človek skúma jednotlivé slová, sleduje ich až k ich pôvodnému významu a pokúša sa nájsť správne slová. Hľadá ich zmysel.