Ďalšie témy

1. Správne predstavy
2. Správne rozhodnutia
3. Správna reč
4. Správny čin
5. Správne stanovisko
6. Správne usilovanie
7. Správna spomienka (pamäť)
8. Správna rozvaha

Správny čin

Štvrté cvičenie sa týka vonkajšieho jednania, ktoré nemá byť rušivé voči naším blížnym. Naše konanie sa má harmonicky zaradiť do nášho okolia, do našej životnej situácie. Keď sme zvonku podnietení konať, mali by sme dbať na to, aby sme podnetu čo najlepšie vyhoveli. Keď jednmáme z vlastného podnetu, zvážme presne vplyv svojho konania, tiež z hľadiska jeho pôsobenia v ľudstve.

Keď sme podnietení k jednaniu niekým iným alebo vonkajšími okolnosťami, mali by sme tento čin zvažovať tak dlho, až sa z premietania zrodí vlastná iniciatíva. Každým jednaním má prechádzať jasnosť zámeru.