Ďalšie témy

Zlatý vek
Strieborný vek
Železný vek
Temný vek
Náš vek

Železný vek

Ale potom sa zrak človeka čoraz viac uzatváral voči duchovnému svetu, keď bol stále viac a viac orientovaný k vonkajšiemu zmyslovému svetu. Pretože však bol upevnený v tomto zmyslovom svete, preto stále viac vznikalo vnútorné vedomie ja, vedomie ľudstva. Tento vek sa nazýva vekom kovovým alebo dváparajugou.

Ľudia síce už nemali také vysoké bezprostredné poznanie duchovného sveta ako predtým, ale vo všeobecnom ľudstve existovalo z duchovného sveta aspoň niečo. Vtedy bolo ešte dušiam dôverne známe niečo o tom, čo vedie k duchovným svetom. To je podstatný rys dváparajugy.