Človek

Srdce nie je pumpa

Ľudské srdce je orgán, ktorý veľmi úzko súvisí s krvným obehom. Veda sa domnieva, že srdce je niečo ako pumpa. To je fantastická predstava dnešného materializmu. Tým, čo je hybnou silou krvi, sú city duše. Duša poháňa krv a srdce sa pohybuje, pretože je poháňané krvou. Pravdou je teda pravý opak toho, čo hovorí materialistická veda. Človek však dnes ešte nemôže viesť svoje srdce vôľou, keď má strach, bije srdce rýchlejšie, pretože cit pôsobí na krv a tá zrýchľuje pohyb srdca.

Avšak to, čo dnes človek nemá v moci, bude mať neskôr, na vyššom stupni vývoja, vo svojej moci. Neskôr bude krv poháňať o svojej vôli a uvádzať do pohyhu svoje srdce rovnako, ako dnes svaly ruky. Srdce má priečne pruhované svalové vlákna, ktoré sa inak nachádzajú len u svalov ovládaných vôľou. Pretože srdce dnes zatiaľ nedospelo ku koncu svojho vývoja, ale je orgánom budúcnosti, pretože sa stane svalom ovládaným vôľou. Preto k tomu už dnes vykazuje predpoklady vo svojej stavbe.