Ďalšie témy

Zlatý vek
Strieborný vek
Železný vek
Temný vek
Náš vek

Strieborný vek - Trétajuga

V tom to veku ľudia už necítili tak silno ako v krtajuge svoju súvislosť s božským duchovným svetom, necítili už tak silno svoje impulzy určované spolužitím s bohmi, keď sa už aj ich zrak viac zatemňoval vo vzťahu k duchu. Ale ešte mali spomienku na spolužitie s duchmi a bohmi. Tak tomu bolo obzvlášť zreteľne v staroindickom svete.

Tu bolo ľahké hovoriť o duchovných veciach. Duša v starej Indii síce už nevidela bohov samých, ale videli ešte duchovné skutočnosti a nižšie duchovné bytosti. Vysoké duchovné bytosti videl už len malý počet ľudí, ale aj pre tých bolo už ono úplne živé spolužitie s bohmi zatemnené. Ešte existovala možnosť - získať pohľad do duchovného sveta aspoň vo zvláštnych stavoch vedomia - v spánku a v stavoch medzi bdelosťou a spánkom. Túto dobu nazývame strieborným vekom alebo Trétajugou.