Ďalšie témy

Zlatý vek
Strieborný vek
Železný vek
Temný vek
Náš vek

Zlatý vek

V prastarých dobách bol človek duchovnou bytosťou, pretože žil ako spirituálna bytosť v bezprostrednej súvislosti s inými duchovnými bytosťami. Cítil svoju príslušnosť k iným duchovným bytostiam, ktoré však dnes už nemôže fyzickými zmyslami vnímať.

A toto bezprostredné prežívanie s božskými duchovnými bytosťami pôsobilo tak, že duša cítila svoju príslušnosť k božskému duchovnému svetu. O čase, keď bol človek ešte jedno s duchovnými bytosťami, hovoríme ako o zlatom veku alebo o tzv krtajuge. To je teda starý vek, ktorého podstatný priebeh musíme hľadať ešte pred atlantskou katastrofou.