Ďalšie témy

Zlatý vek
Strieborný vek
Železný vek
Temný vek
Náš vek

Náš vek

Teraz sa musíme vžiť do nového veku. A to, čo tu začína, pripravuje ľudí pomaly k novým duševným schopnostiam. Prvé známky týchto nových duševných schopností, budú sa pri ojedinelých dušiach prejavovať pomerne už čoskoro v 20 st. Budú sa ukazovať u človeka úplne špeciálne schopnosti ako prirodzené vlohy. V tejto dobe nastanú veľké zmeny a budú sa plniť biblické proroctvá. Tu sa všetko zmení nielen pre duše, ktoré bývajú na Zemi, ale aj pre duše, ktoré už nie sú vo fyzickom tele. Nech sú tieto duše kdekoľvek, žijú v ústrety úplne novým schopnostiam. Všetko sa mení! Najdôležitejšou udalosťou našej doby je teda zmena hlboko zasahujúca do duševných vlastností ľudí. Kalijuga uplynula a ľudské duše začínajú teraz vyvíjať nové schopnosti, ktoré (keďže je tu práve pre to vhodná doba) budú akosi samé zo seba dobývať isté jasnovidné sily, ktoré sa museli práve počas kalijugy ponoriť do podvedomia. Bude istý počet duší, ktoré prežijú mimoriadnu udalosť, že budú mať jasné vedomie svojho ja, ale zároveň to bude pre nich tak, akoby žili vo svete, ktorý je vlastne úplne iný ako ich svet obyčajného vedomia. Bude to akoby hmlisté, ako keď je slepý od narodenia operovaný. Ezoterickým školením dosiahneme týchto jasnovidných schopností ešte lepšie.

Mohlo by sa stať, že by ľudia neboli schopní takéto niečo pochopiť. Mohlo by to byť napr. tak, že by bola zloba (materializmus) tak veľká na Zemi, že by väčšina ľudí nejavila ani najmenšie porozumenie a že by považovala ľudí, ktorí budú mať jasnozrenie za bláznov a zatvárať ich do blázinca medzi tých, ktorí vyvíjajú svoje duše zmäteným spôsobom. Prišla nová doba, kedy musia ľudské duše postúpiť o krok nahor do ríše nebies. Mohlo by sa veľmi ľahko stať, že by táto veľká udalosť pominula bez porozumenia ľudí. Keby potom v 20 st. materialisti triumfovali a hovorili: No, vyskytli sa síce nejakí blázni, ale nestalo sa nič z veľkého očakávaného diania, nebolo by to dôkazom proti tomu, čo bolo povedané. Keby triumfovali a keby ľudstvo prešlo cez tieto udalosti bez povšimnutia, bolo by to nešťastím pre ľudstvo. To, čo môže nastať bude, že ľudia budú môcť dosiahnuť novej schopnosti vnímania éterického sveta.

Zatiaľ aspoň istý počet ľudí (a ostatní budú stále viac a viac nasledovať, pretože počas 2 500 rokov bude ľudstvo viac a viac rozvíjať túto schopnosť). V tej dobe nesmú ľudia túto príležitosť zameškat. Zmeškanie by bolo veľkým nešťastím a ľudstvo by muselo čakať na neskoršie obdobie, aby zameškané dobehlo, aby ešte dodatočne vyvinulo novú schopnosť. Bude to schopnosť vidieť vo svojom okolí niečo z éterického sveta, čo zatiaľ normálne nemohli postrehnúť. Dnes vidí človek len fyzické telo, ale potom bude schopný vidieť éterické telo, aspoň ako hmlistý obraz a tiež prežívať súvislosti všetkých hlbších udalostí v éterickom svete. Ľudia budú mať obrazy a tušenie o udalostiach v duchovnom svete a zažijú, že sa tieto udalosti po 3. alebo 4. dňoch vyplnia na fyzickej úrovni. Budú vidieť určité veci v éterickom obraze a budú potom vedieť: Zajtra alebo v niekoľkých dňoch sa stane to alebo ono. Príde niečo, čo môžeme označiť ako éterické zrenie. Je s tým i spojený druhý príchod Krista.