Človek

Premieňanie vlastných chýb

Ezoterik sa musí predovšetkým snažiť o objektívnosť voči vlastnostiam druhých ľudí, o to, aby si dokázal všimnúť negatívnych vlastností a zniesť ich, bez toho, aby ich odsudzoval. Má napríklad povedať: Vidím, že tento človek je domýšľavý a ctižiadostivý, ale na momentálnom stupni vývoja sú tieto vlastnosti práve tak potrebné ako tie druhé, pozitívne. Môžeme to prirovnať k stromu. Pre strom je vonkajšia kôra, hoci je v tomto organizme niečím odumierajúcim, potrebná na ochranu jeho vnútorného ústrojenstva, v ktorom kolujú životné šťavy a životné sily. Časť síl musí byť vynaložená na vytváranie kôry. Keby na to boli vynaložené všetky sily, strom by uplne zdrevnatel, vyschol a odumrel. Od prírody je to však zariadené tak, že vnútorné životné sily stromu pracujú proti tomu, že riadia tento proces. Tak je tomu u bežného človeka, čo sa týka jeho negatívnych vlastností, Povedzme ctižiadosti a domýšľavosti a ich účinkov na astrálne telo. Astrálne telo má vďaka božskému svetovému poriadku v sebe sily, ktoré znovu a znovu pracujú proti pôsobeniu ctižiadosti a domýšľavosti. Pod vplyvom týchto vlastností vyzerá asi tak, ako keby bolo prešpikované svetelnými lúčmi vo forme ihličiek, ktorých jas stráca smerom von na sile. Aby tieto ihličky neprenikali u bežného človeka hlbšie do jeho astrálneho tela a uplne ho neprenikli a neroztrhali, o to sa stará božský svetový poriadok, keď z vnútra astrálneho tela vysiela sily na jeho okraj, ako ich vysiela strom do svojej kôry, a tieto ihličky tak pretvára na ochranný val smerom von.

Ako objektívne a zhovievavo sa ezoterik musí stavať k týmto vlastnostiam u druhých ľudí, tak prísne sa musí mať na pozore sám u seba, aby nimi neotváral dvierka. On totiž tieto ochranné sily používa na iné účely. Jeho astrálne telo je teda voči prenikaniu týchto ihličiek bezbranné a pri preniknutí astrálneho tela týmito ihličkami môže jeho fyzické telo podľahnúť chradnutiu.

Inou negatívnou vlastnosťou, ktorou bývajú často zaťažení leniví ľudia, je závisť. Závisť vzniká v duši v dôsledku toho, že človek sám seba a svoje výkony porovnáva s druhými a bolestivo prežíva ich prevahu. V astrálnom tele sa táto vlastnosť prejavuje tým, že spôsobuje jeho zakalenie. Jeho substancia sa stáva nepriehľadnou, kalnou. Božské sily však aj toto dávajú u bežného človeka zase zvnútra do poriadku.

Ďalšou negatívnou vlastnosťou je zlosť. Tá sa v astrálnom tele prejavuje tak, že vytvára zhutnené miesta s ostrými ostňami, zhruba takto: Keďže ezoterik už nemá k dispozícii ochranné sily ako druhí ľudia, musí sám vedome používať iné sily. Pre neho existujú ochranné prostriedky; tie sú však úplne iného druhu, než aké často odporúčajú niektorí ľudia vo svojich dobrých radách. Napríklad často povedia, že domýšľavosť, ctižiadosť, závisť atď. treba prekonať tým, že s nimi budete bojovať, že sa s nimi budete konfrontovať. To by pre ezoterika nebolo správne. Aby pracoval proti škodlivým účinkom ctižiadosti a domýšľavosti, nesmie s nimi v sebe ezoterik vôbec bojovať, tým by sa totiž zaoberal príliš sám sebou, a to je práve to, čo tieto chyby prehlbuje. Liekom vedúcim k ich odstráneniu nie je zaoberať sa sám sebou, ale človekom všeobecne, to znamená intenzívne premýšľať o človeku a jeho sedemdielnej prirodzenosti, o jeho jednotlivých telách. Keď to človek robí pri každej príležitosti, pri ktorej tieto vlastnosti obzvlášť pociťuje, potom časom zistí, že sa čím ďalej viac strácajú.

Liekom na závisť je meditovať o kráse, buď všeobecne v prírode, alebo ako sa vyjadruje v jednotlivých umeleckých dielach alebo v mimoriadne dokonalých ľuďoch. Mali by sme sa uplne nechať prestúpiť nadšením pre krásu v akejkoľvek podobe. Bolo by chybou sa snažiť priamo bojovať so závisťou, ktorú voči niekomu pociťujeme. Ak budeme svoje myšlienky pri každej príležitosti zamestnávať niečím krásnym, pocítime, ako sa závisť krok za krokom vytráca. So zlosťou a hnevom, ktoré človek pociťuje pri najrôznejších príležitostiach, povedzme napríklad kvôli stále sa zvyšujúcom hluku v meste, sa ezoterik musí vysporiadať iným spôsobom. Nejde o to tlmiť mestský hluk, ale rozvinúť v sebe silu, pomocou ktorej sa pred ním človek uzavrie zo svojho vnútra meditáciou, duševným pokojom. Nie hluk, ale démoni, ktorí prestupujú naše mestá, sú tým, čo škodí, a títo démoni sú práve hlukom do istej miery držaní v šachu. Človek musí dokázať žiť uprostred hluku, bez toho, aby sa ním nechal dráždiť k zlosti. Toho dosiahne ezoterik tým, že medituje o veľkých slovách, ktoré nám boli dané, intenzívne sa do nich ponára. Potom pocíti, ako sa hluk pozvoľna stišuje a vzďaľuje a nakoniec uplne zmizne a s ním aj zlosť. Zlosť má u ezoterika nanajvýš nepriaznivý vplyv aj na fyzické telo. Radiť uvedené pomocné prostriedky ľuďom, ktorí idú exoterickou cestou by bolo bezúčelné. Pre nich nemajú význam. Nič by nepomohlo zniesť zo sveta vonkajší hluk, pretože zhubné vnútorné účinky by existovali ďalej.

Keď týmto meditatívnym spôsobom premieňame chyby, budujeme v sebe chrám, do ktorého sa môžeme v hluku života kedykoľvek uchýliť, v ktorom môžeme zbierať sily a z ktorého môžeme čerpať pevnosť, pokoj a nadšenie.

Ako je písané vyššie negatívne vlastnosti sú viditeľné v astrálnom tele ako ostne, ako ostré prúdy, ktoré vniknú zvonka hlboko dovnútra, potom zase vyjdú von a tam sa strácajú. Tieto ostne môže ezoterik používať k tomu, aby odvracal takéto myšlienky, môže ich používať ako ochranné zariadenie proti myšlienkam vychádzajúcim nepr. z ctižiadosti a domýšľavosti. Ak im však podľahne, preniknú do neho tieto ostne oveľa hlbšie než u exoterika, ktorý ich má stále. Ak má človek pokušenie tohto druhu, musí svoje myšlienky okamžite zamerať na niečo veľkého, krásneho a vznešeného, ​​čo vykonali vynikajúcu géniovia ľudstva. V prípade závisti je napadnuté éterické telo a môže dôjsť až k obmedzeniu krvného obehu. V astrálnom tele vzniká niečo ako hmla, ktorá človeku neumožňuje jasné videnie ľudí, vecí a pomerov. Astrálne telo sa cvičeniami opäť uzdravuje a harmonizuje. Toto ľudské astrálne telo sa v okultizme nazýva zero = nula, tzn. koža tohto astrálneho tela. Obsahom je "nič" pre duchovný svet a toto "nič" máme premeniť v "niečo".

Pri zlosti a hnevu sa v astrálnom tele ukazujú uzlovité hrčky s jemnými korienkami. Návaly krvi, opuchy žíl sú ochranným mechanizmom, aby mohli byť rozpustené. Pri zvedavosti vznikajú v astrálnom tele vrásky, ktoré spôsobujú, že je ochabnuté a nekladie odpor. Táto ochabnutosť môže zasahovať až do fyzického tela. Pri uvravenosti vznikajú v astrálnom tele napätia, tlaky. Prostriedkom, pomocou ktorého sa dá pôsobiť proti týmto javom a postupne ich prekonávať, je osvojiť si vnútorný pokoj. Človek sa musí naučiť čas od času sa uplne oddeliť od vonkajšieho sveta. Ak to niekomu pripadá ťažké, nech si predstaví caduceus.