Človek

Nutnosť existencie zla kvôli nášmu vývoju

Zmysel zla

Možno si položiť otázku: Nepočína si Prozreteľnosť tvrdo a nemúdro, keď určitý počet ľudí vedie v ústrety tak strašnému osudu, že zatracuje niektorých ľudí do priepasti zla? Neprislúšalo by múdrej Prozreteľnosti, keby tento strašlivý osud predom odvrátila? A možno na ňu odpovedať: Je neobyčajne múdre, že Prozreteľnosť sa stará o to, aby sa tento strašný osud mohol ako možnosť vznášať nad určitým počtom ľudí. Lebo ak by bolo nemožné, aby sa človek dostal do priepasti zla, nemohol by tiež dosiahnuť toho, čomu na jednej strane hovoríme láska a na druhej stane sloboda. Keby toto klesnutie do zla nebolo možné, nebola by u človeka možná ani láska, ani sloboda. Človek, ktorý by nemal možnosť z vlastného rozhodnutia voliť dobro alebo tiež zlo, bol by vedený k dobru, ktoré má dosiahnuť, ako na špagátiku. Bol by bytosťou, ktorej nebolo dané vybrať si, aby volila dobro na základe úplného, jasného chcenia, zo slobodnej lásky.

Človek, ktorý by nemohol nasledovať šelmu s dvoma rohmi - Sorata, nemohol by tiež na základe vlastnej lásky nasledovať Boha. Bolo teda úmyslom múdrej Prozreteľnosti, dať ľudstvu, vyvíjajúcemu sa v našej planetárnej sústave, možnosť slobody. A túto možnosť slobody nebolo možné poskytnúť za žiadnej inej podmienky, než tým, že človek slobodne volí medzi dobrom a zlom.