Človek

Muž a žena

Vo fyzickom a éterickom tele je skryté riešenie hádanky o vzťahu pohlavia. Fyzické telo je čiastočným druhovým odtlačkom éterického tela. S pohlavnosťou je tomu inak. U mužského pohlavia je éterické telo ženské, u ženského pohlavia je mužské. V skrytosti každého človeka tkvie niečo z druhého pohlavia. Nesmieme však zvažovať všetky možné abnormálne životné prejavy, iba normálne vzťahy. Vzhľadom k tejto skutočnosti však končí možnosť v prísnom zmysle toho slova, hovoriť o mužovi a žene, ale musíme hovoriť o mužských a ženských vlastnostiach. Žena prejavuje určité vlastnosti navonok, protikladné dovnútra. Žena má vnútri mužské vlastnosti, muž ženské. Ak sa muž stane vonkajšou telesnosťou napríklad bojovníkom, pretože jeho vonkajšia statočnosť je viazaná na vonkajšiu organizáciu jeho tela, žena zasa je vnútorne statočná, schopná obete, oddanosti. Keď sa muž, odhodlá k činnosti, je zaujatý tým, čo je vonku. Žena vo svete pôsobí oddanou pasivitou.

Nespočetné javy života sa nám objasnia, keď si myslíme ľudskú bytosť ako takú, ktorá pôsobí spoločne z dvoch pólov, u muža z mužského pólu, ktorý pôsobí navonok, z ženského pólu, ktorý pôsobí dovnútra, u ženy naopak pôsobí ženský pól navonok, mužský dovnútra. Duchovná veda nám tiež ukazuje hlbšie dôvody toho, prečo sa v mužskosti nachádza ženskosť, v ženskosti mužskosť. Duchovná veda hovorí o tom, že človek prechádza mnohými životmi a blíži sa tak k stále vyššej dokonalosti. Súčasný život je vždy následok predchádzajúceho života. A tým, že človek prechádza mnohými životmi, prejde tiež mužskými aj ženskými vteleniami. V tom, čo takto vzniká, vyjadruje sa účinok skúseností a zážitkov, ktoré môžeme ako pozemskí ľudia prežiť v oboch prípadoch.

Kto je schopný tak, ako to bolo opísané, do mužskej a do ženskej bytosti nahliadnuť, vie, že intímnejšie zážitky oboch pohlaví sú iné a iné byť musia. Celý náš pozemský život je zbieraním najrôznejších zážitkov a skúseností. Tieto zážitky a skúsenosti môžu byť všestranné len preto, že ich človek získava z pozície oboch pohlaví. Keď pozorujeme človeka z hľadiska dvoch nižších článkov, ukazuje sa, že je v skutočnosti dvojitou bytosťou. Ak však uznávame len fyzické telo, nemôže z toho vzísť nič rozumného. Musíme sa dostať k duchovnu, ktoré je za tým. Mužskosťou sa prejavuje v mužovi jeho vnútorná ženskosť, ženskosťou v žene jej vnútorná mužskosť. Potom pochopíte, ako sa veľa posudzovateľov mýli, keď sa pozerajú na muža a ženu zvonku, pretože záleží na tom, či pozeráme na to vnútorné, alebo na to vonkajšie. Kto pozná len jednu stránku ľudskej bytosti, je vydaný náhode. Keď jeden bádateľ napríklad dôjde k tomu, že hlavnou vlastnosťou ženy je pokora, a iný oponuje, že je to hnev, potom každý pozoruje len jednu stránku tej istej bytosti. Tento spôsob pozorovania musí viesť k omylu. Aby sme poznali celú pravdu, musíme sa pozerať na celého človeka.