Človek

Keby sme po smrti stratili ľudskú individualitu

Keby sme prešli bránou smrti, takže by sme stratili svoju ľudskú individualitu, keby sme sa spojili s nejakým Všebožstvom, potom by sme boli v tomto Všebožstve, patrili by sme k nemu. Nemohli by sme milovať Boha, boli by sme v Ňom. Láska by nemala zmysel, keby sme boli v Bohu. Musíme pripustiť: Keby sme nemohli svoju individualitu preniesť smrťou, musela by láska skončiť v tom okamihu, v ktorom končí individualita.

Bytosť môže milovať druhú bytosť len tak, že je od tejto druhej bytosti oddelená. Ak chceme svoju lásku preniesť smrťou, potom musíme preniesť smrťou svoju individualitu, potom musíme bránou smrti preniesť to, čo v nás lásku zapáli. Ak má byť človeku daný zmysel Zeme, musí byť poučený o svojej nesmrteľnosti tak, aby pochopil, že jeho bytosť je nerozlučne spojená s láskou. Čo človek potrebuje, to mu nemôže dať ani vôľa, ani múdrosť, čo človek potrebuje, to mu môže dať len láska.