Človek

Učíme sa myslieť a hovoriť medzi ľuďmi

Môžeme sa dnes naučiť myslieť a hovoriť len vtedy, ak vyrastáme medzi ľuďmi, lebo to sú schopnosti, ktoré možno získať len medzi nimi. Človek vyrastajúci na osamelom ostrove - mimo styk s ľuďmi, nemôže dosiahnuť schopnosti myslenia a rozprávania. Vývoj každej bytosti závisí do istej miery na tom, v akom prostredí vyrastá, medzi akými bytosťami. Na tom jeho vývoj v mnohom závisí.

Môžeme si predstaviť, nakoľko je niečo iné, ak žijeme medzi dnešnými ľuďmi na fyzickej úrovni, alebo ak tie isté duše žili medzi duchovnými bytosťami v duchovnom svete, do ktorého dnes obvykle pohľad bežného človeka nedosahuje. Predtým sa tiež duša vyvíjala inak ako dnes, človek žijúci medzi bohmi mal v sebe iné impulzy. Iné impulzy vyvíjal, keď žil medzi ľuďmi a iné, keď žil medzi bohmi. Duša cítila svoju príslušnosť k božskému duchovnému svetu. To v duši vyvolávalo impulzy, sily, ktoré boli ešte v úplne inom zmysle božsky duchovnými silami, ako sú dnešné sily. Kde duša cítila príslušnosť k vyššiemu svetu, tam z nej hovorila tiež vôľa, pochádzajúca z božského duchovného sveta, o ktorej bolo možno povedať: Táto vôľa je vnuknutá, pretože duša žila medzi bohmi. O čase, keď bol človek ešte zajedno s duchovnými bytosťami, hovoria poznatky o zlatom veku.

Na Saturne zostávajú Asurovia. Na Slnku duchovia ohňa. Regentom duchov ohňa je Kristus. Satanské zástupy sú padlí duchovia ohňa. Lucifer zasiahol do vývoja človeka v Lemúrii, vtedy zasiahol do vývoja Zeme a pôsobil ako osloboditeľ, keď ľuďom dával samostatnosť a nadšenie pre múdrosť. Satanské bytosti zasiahli svojou činnosťou v atlantskej epoche (čierna mágia). Sú to bohovia prekážok. Asurovia zasahujú až v piatej epoche. Sú zďaleka najzhubnejšie a vstupujú hlavne do sexuálneho života, zasahujú teda do fyzického tela. Tá kopa sexuálnych excesov súčasnosti je spôsobovaná týmto silným vplyvom.

Všetky sily prekážok pôsobia tak, že sa snažia udržať to, čo v danej chvíli už existuje a čo ešte nie je dokonalé, a vykonávať a posilňovať to v jeho nedokonalej stránke. Luciferské bytosti pôsobili ešte ako osloboditelia, pretože dávali samostatnosť. Museli sme prejsť egoizmom, ktorý bol akýmsi prvým výrazom egoity - ako je omyl prvým výrazom múdrosti vo vyvíjajúcom sa svete a ako je zvieracia láska prvým výrazom najvyššej duchovnej lásky. Našou prácou je príslušná premena. V Lemúrii nastalo oddelenie pohlaví, v budúcej epoche bude zase prekonané, v piatej kultúrnej epoche sa to musí pripraviť. Plodivé sily človeka sa premieňajú. Plodivá sila ako taká je to najposvätnejšie, čo máme, pretože je priamo božská. Čím božskejšie je to, čo pošpiníme, tým väčší je to hriech. Plodiacimi orgánmi v nás budú srdce a hrtan. Ako sa Slovo stalo v Kristovi telom, tak sa v dobe zavŕšenia kresťanstva musí stať telo Slovom. To je mystérium svätého Grálu, svätej kopije lásky, oplodňujúcej slnečné svetlo, ktoré sa opäť spojí s Evou.

Okultné bratstvo rosenkruciánov je školou, v ktorej musí byť vytvorený ľudský materiál pre nadchádzajúci čas. V dobách zvláštnej temnoty musí povstávať zvlášť jasné svetlo. V Orifielovej epoche sa narodil Kristus, až sa Orifiel znovu ujme vlády (v 23. storočí), potom musí duchovné svetlo, ktoré priniesol Christian Rosenkreutz, a ktoré sa teraz šíri, splodiť zastup jasnozrivých ľudí, ktorí budú cieľavedome pracujúcimi priekopníkmi. To vyvolá rozdelenie na dva hlavné prúdy, na rasu dobrých a rasu zlých. Súčasná piata epocha zanikne pôsobením zla. Zlo a dobro sú zatiaľ pomerne málo rozlíšené. Teraz je to ešte pomerne malý krôčik od zla k dobru, od dobra ku zlu. Až budú sily Majstrov a ľudí, ktorí sa k nim so všetkou silou a vôľou pripájajú, a sily bohov prekážok, zvaných tiež Mamon (Satan a Asura), so svojimi vernými z radov ľudí stále silnejšie zasahovať do života ľudstva a do vývoja Zeme, potom sa dobro bude vyvíjať v dobro božské a zlo v niečo strašné, v Antikrista. Potom bude každý z tých, ktorí budú stáť na strane pomocníkov sveta (tento výraz je tu použitý s najhlbšou pokorou), potrebovať všetku silu, ktorú len bude môcť získať z utrpenia a z jeho prekonania. Pripravovať ľudí na základe takýchto poznatkov k tomuto boju je úlohou antroposofie.