Človek

Spojenie ľudských síl so silami strojov

Rudolf Steiner hovoril o tom, že budú robené pokusy, ako postaviť éterické sily do služieb vonkajšieho praktického života, ako zviazať ľudskú silu so silou strojov, ako pohyb ľudskej nálady prenášať vlnením na stroje apod. To samozrejme neznamená, že by sa snáď malo proti strojom bojovať. Hovoril, že tieto veci nás neminú, tieto veci prídu. Ide len o to, či budú uskutočnené takými ľuďmi, ktorí sú nesebecky oboznámení s veľkými cieľmi zemského diania a budú ich vytvárať nesebecky k dobru všetkých ľudí, alebo či budú realizované tými skupinami ľudí, ktoré poznatky chcú využiť v egostickom alebo skupinovo egoistickom zmysle.

V tomto prípade je hlavné ako sa ľudia poznatkov chopia, lebo, že sa to realizuje, to spočíva v zmysle vývoja Zeme. Pripútanie ľudskej bytosti k strojovosti bude veľkým významným problémom pre celý zvyšok zemského vývoja. Vedomie človeka súvisí s ničivými silami, vo svojej nervovej sústave vlastne odumierame. Medzi týmito odumierajúcimi silami, ktoré budú stále silnejšie a mocnejšie a sú príbuzné so silami elektrickými a magnetickými, a medzi vonkajšími silami strojov, bude nutné zjednať spojenie. Človek bude môcť svoje úmysly a svoje myšlienky uvádzať do síl strojov. V ľudskej prirodzenosti budú objavené sily, ktoré budú pôsobiť na vonkajšie sily elektrické a magnetické. S týmto problémom budeme čím ďalej viac konfrontovaní - spojenie človeka s mechanizmom strojov, ktoré bude v budúcnosti čoraz viac rozšírené.