Človek

Dionýzov kult

Biblia nám naznačuje: že ten, ktorý sa stal v istom zmysle praotcom v poatlantskom období, Noe, bol prvý, kto pil víno, prvý, kto zakúsil účinok alkoholu. To, čo v poatlantskej dobe vystupuje do popredia ako zvláštny kult, je uctievanie Dionýzovo. Kult Dionýzov sa uvádza do súvislosti s vínom. Tejto podivnej látky sa však ľudstvu dostáva až v poatlantskej dobe, a táto látka odvtedy na ľudstvo pôsobí. Alkohol má na ľudský organizmus celkom určitý účinok. Počas vývoja ľudstva mal totiž isté poslanie, dá sa povedať, že mal za úlohu preparovať ľudské telo tak, aby toto telo bolo odrezané od spojitosti s božskou pôsobnosťou, aby sa mohlo vylúpnuť ono osobné ja som. Alkohol totiž pôsobí tak, že človeka vytrháva zo spojitosti s duchovným svetom, do ktorého bol predtým zasadený, tento účinok má alkohol ešte aj dnes. Alkohol nebol v ľudstve nadarmo.

Alkohol mal za úlohu vtiahnuť človeka do hmoty natoľko, aby sa z človeka stal egoista, a alkohol ho doviedol k tomu, že si na svoje ja začal robiť nárok on sám a nechcel ho už stavať do služieb celého národa. Alkohol teda preukazoval ľudstvu opačnú službu, než akú mu preukazovala skupinová duša. Vzal ľuďom schopnosť cítiť sa vo vyšších svetoch zajedno s väčším celkom. Odtiaľ kult Dionýzov, ktorý pestoval spoločenstvo v istom druhu vonkajšieho opojenia, pri ktorom sa ľudia rozplývali v akomsi celku, bez toho, aby tento celok vnímali. Vývoj v poatlantskej dobe bol s kultom Dionýzovým spätý preto, že tento kult bol symbolom pre funkciu a poslanie alkoholu.

Teraz, kedy ľudstvo zase usiluje, aby našlo cestu späť, keď ja pokročilo vo vývoji natoľko, že človek zase môže nájsť spojenie s božskými duchovnými mocnosťami, teraz nadišiel čas, kedy sa opäť dostavuje istá reakcia proti alkoholu, spočiatku dokonca podvedomá. K tejto reakcii dochádza preto, že mnoho ľudí už dnes cíti, že niečo také, čo kedysi malo zvláštny význam, nie je oprávnené naveky. Nie je potrebné, aby snáď niekto chápal to, čo bolo práve povedané o úlohe alkoholu v určitej dobe, ako propagáciu alkoholu, bolo to povedané preto, aby bolo jasné, že toto poslanie alkoholu už je splnené a že pre rôzne doby sa jednoducho hodia rôzne vplyvy. Ale v tom istom období, keď ľudstvo bolo alkoholom vtiahnuté najhlbšie do egoizmu, vynorila sa aj najmocnejšia sila, schopná dať človeku najväčší popud, aby opäť našiel spätosť s duchovným celkom. Na jednej strane musel človek zostúpiť až na najhlbší stupeň, aby sa osamostatnil, na druhej strane musela proti tomu vyvstať mocná sila, schopná dať nový popud, aby človek našiel cestu späť k celku.