Človek

Oddelenie pohlaví
Pomery v Lemúrii okolo severného pólu
Pomery v Lemúrii na rovníku

Oddelenie pohlaví

Za Lemúrie existovalo len jedno pohlavie a počas tohto obdobia prišlo k rozdeleniu pohlaví a táto dvojnosť sa v budúcnosti opäť spojí v jednotu. Vonkajšia ľudská podoba bola úplne iná v pradávnych dobách vývoja ľudstva. Súčasná podoba muža a ženy sa vyvinula z predchádzajúcej jednotnej podoby, ktorá sa ešte nerozštiepila v muža a ženu. Predchádzajúca jednota bola jemnejšia, duchovnejšia a človek sa vypracoval k hrubšej materiálnej podobe až neskôr. Dávny človek nebol ani mužom, ani ženou, ale bol rozdelený na oba tieto protiklady.

V čom spočíva to, že z pôvodnej jednoty nastala neskoršia dvojnosť muža a ženy? V tom, že keď jednota prešla do dvojnosti, vtedy si žena vytvorila fyzické telo, ktoré neúplne prešlo z predchádzajúcej postavy, do materiálnej postavy. Telo ženy zostalo stáť na duchovnom stupni, nezostúpilo plne do hmoty. Je síce hmotné, pevné, ale zachovalo si v tejto hmotnosti predchádzajúcu duchovnejšiu podobu. Stalo sa o stupeň materiálnejším. Telo ženy zadržalo takmer predchádzajúcu duchovnú formu, ktorá nezostúpila úplne do hmoty. To sa týka hmoty, ale nie formy, tvaru. Forma, ktorú človek mal predtým, sa zachovala.

Žena je predstaviteľkou predchádzajúcej formy, ktorá vlastne mala byť duchovná a tak, ako sa dnes javí je vlastne nepravá, je májou, ilúziou. Telo ženy je pravou postavou len čo sa týka hlavy a končatín, ako obraz za nimi stojaceho duchovna. Preto duchovno, ktoré je za tým - nie je podobné materiálnej postave, pretože tá je nepravou postavou. Svet je májou vo všetkých oblastiach. Ženský mozog ľahšie chápe duchovné pravdy ako mužský. Muž má éterické telo ženské a žena má éterické telo mužské.