Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Povznesenosť nad radosťou a žiaľom

V treťom mesiaci vsuňme ako nové cvičenie vypestovanie duševnej rovnováhy voči kolísaniu medzi radosťou a žiaľom. Nebotyčné jasanie a smrteľný zármutok sa má vedome nahradiť rovnomernou náladou. Musíme dať na seba pozor, aby nás neunášala žiadna radosť a netlačila k zemi žiadna bolesť, aby nás nestrhla žiadna skúsenosť k zlosti alebo k hnevu, aby nás nenaplnilo žiadne očakávanie bojazlivosťou alebo strachom, aby nás žiadna situácia nezmiatla atď.

Netreba sa obávať, že nás takéto cvičenie učiní príliš triezvymi, naopak čoskoro spozorujeme, že to má za následok očistenie a vystúpenie vlastností našej duše. Predovšetkým zacítime jedného dňa pri jemnom pozorovaní vnútorný pokoj.

Tento vlejeme do celého tela a necháme ho prúdiť hlavne do ramien, rúk, aby vyžaroval do činov a potom do nôh a nakoniec do hlavy.
Cvičenie prvého a druhého mesiaca zachovajme tak, ako prvé cvičenie v druhom mesiaci.

Pri tomto cvičení sa máme ponárať do všetkého diania. Potom sa naše éterické telo bude pozvoľna rozpínať až do nebeských diaľav. Nebudeme potom už cítiť, že sme vnútri vo svojom tele a celý svet existuje okolo nás, ale budeme svoje telo vnímať ako rozprestreté do celého okolia, cítime sa potom rozšírení do duchovných svetov. Pociťujeme sa v duchovnom svete, vieme, že sme v ňom.