Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Nepredpojatosť

V piatom mesiaci sa pokúsme pristupovať úplne bez predpojatosti ku každej novej skúsenosti. Musíme vedieť prijať každú chvíľu úplne novú skúsenosť. Prijatie nových právd nesmie byť ale pútané na to, čo sme doteraz spoznali ako zákonitosť, alebo čo sa nám zdalo byť možné.

Kto sa snaží mať takéto zmýšľanie zistí, že sa do jeho duše vnára pocit, akoby sa v mieste, o ktorom sa hovorilo v 4. cvičení, niečo pohlo, ako keby tam niečo ožilo. Tento pocit je mimoriadne jemný, subtílny. Musíme sa pokúsiť zachytiť toto subtílne chvenie v okolí a nechať prúdiť cez oko, sluch a celú pokožku do nás.