Ďalšie témy

1. Kontrola myšlienok
2. Iniciatíva konania
3. Povznesenosť nad radosťou a žiaľom
4. Pozitivita
5. Nepredpojatosť
6. Rovnováha

Iniciatíva konania - ovládanie vôle

Asi po mesačnom cvičení kontroly myšlienok pristúpime k druhému cvičeniu. Skúsme vymyslieť nejaký čin, ktorý by sme pri obvyklom priebehu nášho života celkom iste neboli konali. Určme si tento čin každý deň za povinný. Môžeme začať s nepatrným činom, ku ktorému sa musíme nútiť. Po nejakom čase má k tomuto činu pribudnúť ďalší, neskoršie tretí atď., toľko, koľko môžeme zvládnuť pri plnení ostatných povinností.

Treba pokračovať zároveň i s prvým cvičením. Nemali by sme ho zanedbať, ináč by sme zbadali, že ovocie prvého mesiaca sa začína strácať a zase podliehame nekontrolovaným myšlienkam. Je treba mať na pamäti, aby sa raz získané plody už nikdy nestratili.

Keď máme za sebou druhé cvičenie, uvedomme si v duši jemným pozorovaním pocit vnútorného podnetu k činu a vlejme ho do tela, ako keby prúdil z hlavy dolu do srdca.

Po čase po tomto cvičení človek pocíti, ako keby bol činný vo svojom éterickom tele, bude mať pocit: precítil som sa vo svojom éterickom tele. Do duše meditujúceho potom vstúpi pocit hlbokej úcty a pokory.