Človek

Ako ošetríme svoju nervozitu?
Príčiny nervozity
Príznaky nervozity
Liečba nervozity
Cvičenia
Usporiadanie dňa

Liečba nervozity

Popísané cvičenia duševnej hygieny musia byť - hoci nie všetky súčasne - rytmicky opakované po dlhšie časové obdobie. Ich vykonávanie je pri vôli zrodenej z poznania schopný každý, aj uštvaný človek. Tieto cvičenia budú tým účinnejšie, čím viac sily vynaložíme, aby sme sa premohli k ich pravidelnému vykonávaniu.

Žiadna choroba nie je vyliečená, bez toho, aby dala vznik novému, cennejšiemu zdraviu, žiadny duševný nedostatok nezmizne, bez toho, aby urobil miesto novej schopnosti. Akú schopnosť získame vyliečením svojej nervozity? Aktivovaním a zintenzívnením svojho zmyslového a myšlienkového života sa učíme prenikať od povrchu k podstate predmetu, k podstate sveta aj nášho vlastného života. Nervózny človek, zmietaný sem a tam dojmami okamihu, rozčuľujúci sa, sa chce stať človekom, pre ktorého je duch v každom okamihu prítomný, tak, aby z neho dokázal myslieť a žiť. Rozvaha duše a pravá ducha-prítomnosť sú cnosti, o ktorých pozvoľné osvojenie liečbou nervozity usilujeme.