Človek

Modlitba pripravuje na duchovný svet
Tri sily pôsobiace na človeka behom spánku
Vedomý spánok
Materialistická a idealistická reč
Myslenie, hovorenie a pohyby nahrádzajú v spánku duchovné hierarchie
Oko srdca
V spánku si pohlavnosť neberieme do vyšších svetov
Prečo človek behom spánku neprežíva vedome svet, v ktorom sa nachádza?

V spánku si pohlavnosť neberieme do vyšších svetov

Dva vyššie bytostné články človeka, ja a astrálne telo, opúšťajú v noci éterické a fyzické telo. Tak človek v spánku opúšťa aj svoje mužské a ženské usporiadanie a prebýva v duchovnom svete ako bytosť, ktorá v sebe nemá nič mužského ani ženského, ako bytosť pohlavne nediferencovaná. A tak delí každý človek tu svoj život v pohlavný a nepohlavný.

Ak by sme sa opýtali, či pohlavie má v duchovnom svete význam, či nemá protiklad medzi fyzickým a éterickým telom, ktorý vyvoláva rozlíšenie oboch pohlaví v tomto svete, obdobu vo vyšších svetoch, tak odpoveď by znela: "Je to tak, že si pohlavie neberieme do vyšších svetov so sebou, ale pôvod oboch pohlaví nachádzame v astrálnom svete".