Človek

Modlitba pripravuje na duchovný svet
Tri sily pôsobiace na človeka behom spánku
Vedomý spánok
Materialistická a idealistická reč
Myslenie, hovorenie a pohyby nahrádzajú v spánku duchovné hierarchie
Oko srdca
V spánku si pohlavnosť neberieme do vyšších svetov
Prečo človek behom spánku neprežíva vedome svet, v ktorom sa nachádza?

Prečo človek behom spánku neprežíva vedome svet, v ktorom sa nachádza?

Je to preto, že v čase, keď je mimo telo, v ňom žije túžba vrátiť sa do svojho fyzického tela. Táto túžba pôsobí ako zatemnenie voči jasu duchovného sveta, takže z neho človek nič nevníma. Astrálne sily, ktoré sú v ňom činné, pôsobia tak silno, že by svoje fyzické telo vôbec neopúšťal, keby toto telo nebolo životom v zmyslovom svete tak unavené, tak opotrebované, že naliehavo potrebuje posilnenie, osvieženie spánkom. Práve tento pud, táto túžba po fyzickom tele človeku zabraňuje počas spánku vedome prežívať duchovné svety.

Keby bol jasnozrivý, videl by, ako z jeho astrálneho tela a Ja vychádzajú jasné lúče k fyzickému a éterickému telu, v týchto lúčoch je vyjadrená táto túžba po znovuzjednotení. Keby sa niekto stal v spánku jasnozrivým, ako by sám seba videl? Keď sa tu vo fyzickom svete s niekým stretneme, máme pred sebou jeho fyzickú formu, v ktorej žije Ja. V duchovnom svete to tak nie je, nesmieme si predstavovať, že tu človeka uvidíme v rovnakej podobe ako na fyzickej úrovni. Tu vo fyzickom svete vidíme jednotlivé veci navzájom oddelené, s jasnými obrysmi, v duchovnom svete je to inak. Čo tam žije a pôsobí, sú pohyblivé obrazy, tieto pohyblivé obrazy poznávame ako bytosti, ako duchov vyšších hierarchií, ktorí vysielajú svojich pomocníkov, aby ľudskej forme dali náležitý výraz. Títo vyslanci, poslovia Duchov formy sú doteraz takpovediac na detskom stupni, budú sa však vypracovávať vyššie tou mierou, akou sa budú starať o ľudské Ja. Iná skupina elementárnych bytostí, strážcovia jástva, sa vznášajú okolo ľudskej hlavy. Pracujú na myslení a sú vysielané duchmi formy a Duchmi pohybu. A zase iné elementárne bytosti, vyslanci Duchov múdrosti, pôsobia na srdce človeka a vytvárajú krvný obeh. Ďalej sú elementárne bytosti, ktoré pôsobia na tepelný zmysel človeka. Nesmieme si to predstavovať fyzicky, kedy teplo vychádza z určitého zdroja, v duchovnej sfére vzniká teplo zo vzťahu medzi dvoma bytosťami. Iné elementárne bytosti zase pracujú na zmysle pre slovo, to znamená nie na hovorenom slove, ako ho jeden človek môže počuť od druhého človeka, tieto bytosti stoja za jednotlivými spoluhláskami a samohláskami, tvoriacimi slovo. Pracujú na skladbe písmen a slabík. Človek, ktorý je mimo telo, nemôže rozumieť slovám, ktoré hovorí, na to mu chýba fyzický orgán, zato však sleduje elementárne bytosti pri práci, pri ktorej znášajú jednotlivé písmená, aby vytvorili slovo.

Človek má dvanásť zmyslov. Za týmito dvanástimi zmyslami stoja elementárne bytosti, služobníci a pomocníci Duchov formy, pohybu a múdrosti. Teraz sa tieto elementárne bytosti ešte nachádzajú v detskom štádiu, avšak podľa toho, ako bude človek postupovať a vyvíjať sa vyššie k Jupiteru, budú sa vyvíjať aj tieto elementárne bytosti, poslovia vyšších hierarchií, raz budú tvoriť Jupiterov zodiak, budú zvieratníkovými súhvezdiami Jupiteru, až Zem prejde svojich sedem kruhov a všetko sa v Jupiterskom stave vynorí z praláji v novej konfigurácii - podobne ako sa to, čo na nás pracovalo predtým na Mesiaci a teraz stojí za našimi zmyslami, stalo Zodiakom Zeme. Aj Slnko bude Jupiter mať, za ním budú stáť bytosti, ktoré dnes pôsobia do našej sústavy krvi. Len s najväčším ostychom a obdivom môžeme pozerať na to, ako pracujú celé zástupy elementárnych bytostí na úžasnom chráme ľudského tela.