Človek

Modlitba pripravuje na duchovný svet
Tri sily pôsobiace na človeka behom spánku
Vedomý spánok
Materialistická a idealistická reč
Myslenie, hovorenie a pohyby nahrádzajú v spánku duchovné hierarchie
Oko srdca
V spánku si pohlavnosť neberieme do vyšších svetov
Prečo človek behom spánku neprežíva vedome svet, v ktorom sa nachádza?

Myslenie, hovorenie a pohyby nahrádzajú v spánku duchovné hierarchie

Človek pri zaspaní prestáva myslieť. Prenecháva medzi zaspaním a prebudením ďalšie pestovanie sily svojho myslenia bytostiam, ktoré poznáme ako Anjelov. Tie pristupujú k spiacemu človeku a pestujú jeho myšlienkové sily, zatiaľ čo on ich nepestuje.

A človek tiež prestáva hovoriť. Len v stavoch abnormálnych, človek hovorí zo spánku. Človek, keď zaspí, prestane hovoriť. Tu sú to bytosti z hierarchie Archanjelov, ktoré teraz pestujú u človeka v spánku to, čo v ňom vedie k rozprávaniu.

A mimo námesačníkov, ktorí sú taktiež abnormálny, sú ľudia v spánku tiež kľudní, nechodia, nehýbu sa. Čo tu je v človeku ako sily za denného bdenia a čo z vôle vzbudzuje pohyby, to v spánku pestujú bytosti z hierarchie Archai.