Človek

Človek sníva po celý deň
Bdelé snívanie
V snoch nie sú dôležité obrazy
Zmätené sny

Snívanie

Snívame vtedy, keď uvoľnilo síce astrálne telo
už úplne svoje spojenie s fyzickým telom,
ale ešte je spojené s éterickým telom. Sny sa
odievajú do obrazov až vtedy, keď astrálne telo
narazí na éterické telo, alebo ho práve opúšťa,
teda pri prebúdzaní alebo zaspávaní. Tieto sny
si človek pamätá. Ale sníva celú noc.


Potom je zorné pole človeka prenikané obrazmi,
ktoré nazývame sny.


Je to medzistav v ktorom astrálne telo úplne
uvoľnilo svoje spojenie s fyzickým telom,
ale s éterickým telom ešte istým spôsobom
súvisí.