Človek

Podvedomé vedomie - podvedomie

Pre bežné vedomie ostáva všetko, čo sa nachádza pod srdcom, nevedomé. Ale aj keď je to pre človeka nevedomé, nie je to o nič menej naplnené vedomím, avšak vedomím, ku ktorému človek v súčasnosti doteraz nepreniká. Vo svojom vedomí človek prežíva takpovediac len to, čo tu zo všetkých zážitkov, ktoré inak má, vyčnieva nad hladinu ako ostrov. Ak dokážeme v zrení pojať človeka, môžeme vidieť, že je vybavený týmito, dnes ešte podvedomým silami.

Môžeme potom vidieť, ako človek uskutočňuje ten či onen čin, ktorý mu v bezprostrednom pozemskom okamihu, v ktorom žije, prináša potešenie, uspokojenie. Jeho hlava je spokojná. Človek vykoná z toho či onoho dôvodu naozaj zlý čin: jeho hlava je spokojná. Súvislosti sú pre bežné vedomie neprístupné. Lenže hlava takého človeka môže byť síce veľmi spokojná, ale ruka, ktorá dotyčný čin spácha, sa - je to podvedomé, vo vesmíre je to však vedomé - zachveje. A hoci také zachvenie nie je vždy navonok viditeľné, v éterickom a astrálnom tele sa stane chvením. Vnútorne tak môžeme vidieť, že človek môže byť nad vykonaným činom v hlave spokojný, v podvedomí sa však toto uspokojenie zmení v zachvenie, odohrávajúce sa buď v astrálno-éterických orgánoch spojených s rukami, alebo v takýchto orgánoch spojených s nohami. V tom, čo v hlave spôsobuje uspokojenie zo zlého činu, v tom takpovediac umiera vedomie, iné vedomie však vzchádza v tom, čo sa v dolnej časti človeka nad týmto činom zachveje.

V tomto zachvení sa pripravuje budúca karma. Lebo toto zachvenie je zachvením pred silami skrytého sveta. V tomto zachvení človek dopredu cíti, čo prežije v podobe hviezdneho súdu, až vypláva z ostrova Zeme na šíry oceán hviezdneho bytia.