Človek

Modlitba pripravuje na duchovný svet
Tri sily pôsobiace na človeka behom spánku
Vedomý spánok
Materialistická a idealistická reč
Myslenie, hovorenie a pohyby nahrádzajú v spánku duchovné hierarchie
Oko srdca
V spánku si pohlavnosť neberieme do vyšších svetov
Prečo človek behom spánku neprežíva vedome svet, v ktorom sa nachádza?

Tri sily pôsobiace na človeka behom spánku

Máme tri sily, ktoré na človeka pôsobia počas spánku. Od nepamäti majú tieto tri sily v duchovnom svete celkom určitý názov. Sila, ktorá pôsobí na dušu cítiacu pri zaspávaní a prebudení, sa v starej reči kryje s menom Mars.
Sila, ktorá na dušu rozumovú pôsobí po zaspaní a pred prebudením, nesie meno Jupiter.
Sila, ktorá pôsobí na dušu vedomú a za zvláštnych okolností by činila človeka námesačným, nesie meno Saturn.
V zmysle starej duchovnej vedy môžeme teda povedať: Mars človeka uspal, Jupiter mu v spánku poslal sny a konečne temný Saturn, ktorý na človeka pôsobí tak, že jeho vplyvu nemôže odolať, ho v spánku núti k nevedomému jednaniu.

Vplyv, ktorý sa uplatňuje ráno, označujeme ako silu Venuše, schopnosť, ktorou človek kombinuje vonkajšie dojmy a je oddaný duši rozumovej, označujeme ako sily Merkúra. Počas dňa sa uplatňujú vplyvy merkúrske. Tak začína istá korešpondencia medzi vplyvmi Merkúru a Jupitera. U normálneho človeka dnes jupiterský vplyv preniká svojím pôsobením do duše rozumovej ako snové stavy. Merkúrsky vplyv spôsobuje v duši vnútorný myšlienkový zážitok. Zatiaľ čo v noci, vo sne človek nevie odkiaľ sa berú veci, ktoré jeho duša prežíva, za dňa vie, odkiaľ sa berie to, o čom premýšľa.

Aj vo dne sú vplyvy, ktoré pôsobia na dušu vedomú. Duša cítiaca sa uplatňuje, keď pozeráme na vonkajší svet. Ak sa vyhneme dojmom vonkajšieho sveta a spracovávame ich, sme oddaní duši rozumovej. Keď však to, čo sme spracovali, vezmeme a opäť sa oddávame vonkajšiemu svetu, keď sa tak znovu dostaneme do vzťahu k vonkajšiemu svetu tým, že prechádzame k činom, oddávame sa duši vedomej. Napríklad:
1) Vidím kvetinu
2) Rozmýšľam o kvetine
3) Chcem niekomu urobiť radosť kvetinou

Existuje korešpondencia medzi pôsobením duše vedomej v bdelom stave a v stave námasačného putovania. Len v bdelom stave je zrejmé, že človek sa svojím ja zúčastní svojich činov; v noci je človek pudený k tomu silou tmavého, temného Saturnu. To, čo počas bdelého denného života pôsobí na ľudskú dušu vedomú, aby z normálneho života mohla dôjsť k samostatnosti, označujeme ako sily Mesiaca.

Čiže človek má tri rozdielne časti duše a v noci podlieha trom rozdielnym vplyvom Marsu, Jupitera a Saturnu. Ak rozvíja však človek svoj život vo dne, je oddaný silám Venuše, Merkúra a Mesiaca.