Človek

1. Vedomie tranzu

Najprv veľmi temný, hlboký stav vedomia, ktorý človek dnes už len ťažko pozná. Len zvlášť mediálne založení ľudia môžu mať ešte dnes tento stav vedomia, ktorý kedysi na Saturne mali všetci ľudia. Keď v spomienkach alebo aj za tohto stavu vykresľujú, čo v tomto stave prežili, potom si prinášajú celkom mimoriadne zážitky, ktoré sa okolo nás bežne nenachádzajú. Kreslia kresby, ktoré aj keď sú zdeformované - predsa len súhlasia s tým, čo nazývame kozmickými stavmi.

Často nie sú vôbec správne, ale majú v sebe niečo, na čom možno poznať, že bytosti v tomto stlmenom stave majú temné, ale univerzálne vedomie, odtiaľ vnímajú a vykresľujú tieto svetové telesá. Takéto vedomie, ktoré je síce temné, ale zato sa nám javí vediace všetko v našom kozme, mal kedysi človek pri prvom vtelení našej Zeme a nazývame ho hlbokým vedomím tranzu. V našom okolí sú bytosti, ktoré ešte teraz majú také vedomie a tými sú nerasty. Keby sme s nimi mohli hovoriť, tieto nerasty by nám povedali, čo sa odohráva na Saturne - lenže sa jedná o úplne temné vedomie.