Človek

2. Stav bezsenného spánku

Druhý stav vedomia, ktorý poznáme,
alebo správnejšie povedané, ktorý nepoznáme, pretože spíme,
je stav obyčajného (bezsenného) spánku.

Tento stav vedomia nie je tak obsiahly, ale napriek tomu, že je ešte veľmi temný,
je predsa v pomere k prvému stavu už jasný.

Toto vedomie spánku mali kedysi všetci ľudia trvalo, keď Zem bola Slnkom
vtedy predok človeka neustále spal.

Aj dnes ešte existuje takýto stav u rastlín, rastliny sú bytosťami,
ktoré neustále spia a - keby mohli hovoriť -
rozprávali by nám, čo sa odohráva na Slnku, pretože majú slnečné vedomie.