Človek

Pravé Ja
Druhé - vyššie Ja
Pozemské ja
Vidíme svojím Ja
Ja prežívame ako v zrkadlovom obraze
Uvedomovanie ja
Zážitok ja
Ktoré zážitky ja nepodnecuje zmyslový svet?
Ilúzia osobného ja
Prežívanie dieťaťa, keď sa necíti ja a keď sa začne cítiť ako ja
Vonkajší svet sa musí stať našou predstavou
Svedomie
Súdnosť človeka

Pozemské ja

Vo svojom ja, o ktorom denne hovoríme, nemáme pred sebou svoje skutočné ja, ale naše skutočné ja stojí u východiska nášho pozemského života. Naše fyzické telo je povedzme staré 60 rokov. V tomto tele sa odráža prostredníctvom éterického tela, vždy v príslušnom okamihu, v ktorom fyzické telo je, zrkadlový obraz pravého Ja.

A tento zrkadlový obraz pravého Ja, ktorý v každej chvíli dostávame od nášho fyzického tela, ktorý pochádza od niečoho, čo nevstúpilo do pozemského bytia, tento zrkadlový obraz vidíme a nazývame svojím ja. Tento zrkadlový obraz ale starne tým, že zrkadliaci aparát, fyzické telo, už nie je také svieže ako bolo v detskom veku, až sa konečne stane chybným, takže toto ja, sa javí tiež starým, a to pochádza od toho, že zrkadliaci aparát nie je už tak dobrý, keď sme s fyzickým telom zostarli.