Človek

Pravé Ja
Druhé - vyššie Ja
Pozemské ja
Vidíme svojím Ja
Ja prežívame ako v zrkadlovom obraze
Uvedomovanie ja
Zážitok ja
Ktoré zážitky ja nepodnecuje zmyslový svet?
Ilúzia osobného ja
Prežívanie dieťaťa, keď sa necíti ja a keď sa začne cítiť ako ja
Vonkajší svet sa musí stať našou predstavou
Svedomie
Súdnosť človeka

Ilúzia osobného ja

Človek musí na ceste vývoja odložiť ilúzie. Na určitých vývojových stupňoch sú ilúzie pre človeka nutné. Ezoterný žiak ich časom odkladá. Je treba odložiť najväčšiu ilúziu osobného ja. Pravé Ja v ňom nie je obsiahnuté, ale prichádza z neurčita a ide do neurčita. Nezačalo existovať na starom Saturne a po stave Vulkánu pôjde stále ďalej.

Ak dokážeme vymazať osobné ja, ktoré si uvedomujeme prostredníctvom zmyslov, potom máme pred sebou líniu vedúcu z neurčita do neurčita. Zmyslový klam kryje zdanie času. Ako čiara je však pred nami len v dôsledku zdania času. Keď si túto čiaru predstavíme len trocha zakrivenú, musí sa uzatvoriť v kruh. Odtiaľ veta: Zdanie času rozdeľuje aω. Ja som aω, alebo Iaω - písmeno I tu predstavuje Ja (nemecky Ich.) Pravý význam hada, ktorý sa zakusuje do svojho chvosta.