Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Spomienky - pamäť

K prijímaniu dojmov je nutné astrálne telo. Že si tento dojem podržíme, že opäť nezmizne, k tomu je potrebné éterické telo. Aj pre zdanlivo najbezvýznamnejšiu spomienku je potrebná činnosť éterického tela. Keď napríklad pozrieme na nejaký predmet, potom je k tomu treba astrálneho tela. Že si ho zapamätáme, k tomu už potrebujeme éterické telo.

Čo v našom tele pôsobí ako utvárajúca sila, čo pôsobí takto ešte v dieťati, kým nemá vyvinutú pamäť, ako je to v prvých rokoch detského života, tu vidíme túto hrubšiu silu, ako vchádza ešte do síl rastu. Potom sa z tejto hrubšej sily vyčlení, oddelí niečo, čo je jemnejšie, subtílnejšie, a to je ľudská schopnosť spomínania, to je pamäť.

Spomienky počas pozemského života majú čo činiť s éterickým telom. Spomienky po smrti nadobúdajú inú podobu. Menia sa tak, že namiesto obyčajnej spomienky vstupuje čítanie v kronike akaša. V kamaloke sa vynárajú udalosti úplne iným spôsobom, keď sa v kronike akaša stavajú pred človeka.