Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny

Aby sme pochopili rozdiel medzi éterickým telom rastliny a človeka, ktoré má popri vlastnosti rastlinného éterického tela tiež ešte schopnosť vytvárať pamäť, musíme si ujasniť, v čom je rozdiel medzi rastlinou a človekom. Predstavme si, že zasadíme semeno rastliny do zeme, potom z tohto semena vzniká určitá rastlina. Z pšeničného semena vznikne pšeničné steblo a pšeničný klas, zo semena fazule rastlina fazule. Je neodvrátiteľne určené prirodzenosťou semena, ako sa táto rastlina bude vyvíjať. Je pravda, že môže prísť záhradník a rôznymi zásahmi rastlinu určitým spôsobom pretvoriť. Ale to je len čiastočné pretvorenie. Bude sa vyvíjať rastlina, ktorá má úplne určitú podobu, celkom určitý rast a tak ďalej.

Tak je to aj u človeka ale len po určitý stupeň. Vidíme, že z černošských rodičov vzniká černoch, z belošských beloch, že práve ako u rastliny je tiež u človeka vývoj v určitých hraniciach skončený. Ale to ide len po hranicu prirodzenosti fyzického, éterického a astrálneho tela. Mnohé bude preukázateľné v návykoch a vášňach dieťaťa, ktoré budú trvať po celý život, ktoré sa takmer podobajú vášňam, inštinktom predkov. Ale keď by bol človek rovnako tak ukončený v hraniciach určitého rastu ako rastlina, potom by vôbec nebolo niečo také ako výchova, ako vývoj duševných a duchovných vlastností. Keď si predstavíme dve deti rôznych rodičovských párov, ale ktoré vzhľadom k vlohám a vonkajším vlastnostiam sú veľmi spriaznené, a predstavíme si, že jedno dieťa bude zanedbávané, ale druhé bude starostlivo vychovávané, prekoná obsiahly vývoj, potom rozhodne nemôžeme povedať, že tento vývoj bol obsiahnutý už v zárodku u dieťaťa ako trebárs u fazule. Fazuľa v každom prípade vyrastá zo zárodku, nemusíme ju zvlášť vychovávať. Náleží to k jej prirodzenosti.

Rastliny vychovávať nemôžeme, ale človeka áno. Je to preto, lebo éterické telo rastliny má určitú vnútornú zákonitosť, ktorá je ukončená, ktorá sa vyvíja od semena k potomstvu a má určitý okruh, z ktorého nemôže vyjsť. U éterického tela človeka je to iné. Tu je to tak, že okrem tejto časti éterického tela, ktoré sa používa k rastu, k rovnakému vývoju, ktorý má človek v istých hraniciach ukončený ako rastlina, že okrem tejto časti je ešte druhá časť v éterickom tele, ktorá si počína voľne, ktorá nemá žiadne uplatnenie, ak človeku vo výchove všeličo nepridávame, ľudskej duši všeličo nevštepujeme, čo potom táto voľná časť éterického tela spracováva. Takto sa v človeku vyskytuje samotnou prírodou nepoužitá časť éterického tela. Túto časť éterického tela si človek uchováva, nepoužíva ju k rastu, k svojmu prirodzenému organickému vývoju, ale ponecháva si ju ako niečo voľného, vplyvom čoho môže prijímať predstavy vstupujúce do neho výchovou.