Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Spomienkové tablo

Fyzické telo sa po smrti rozkladom alebo spálením rozplynie a jeho časti sú navrátené fyzickému svetu. Astrálne a éterické telo potom zostávajú nejakú dobu navzájom spojené. Je to dôležitý okamih v živote po smrti: Vo chvíli, keď sa éterické telo oddelí od fyzického tela, ale je ešte spojené s astrálnym telom, predstupuje pred dušu človeka v podobe spomienkového obrazu celý jeho život. Je tomu tak preto, že éterické telo je nositeľom pamäti. Kým je éterické telo spojené s fyzickým telom, je pamäť pripútaná na sily fyzického tela. Akonáhle je éterické telo po smrti z fyzického tela vyzdvihnuté, všetko sa v duši vynorí súčasne ako spomienkové tablo.

Vo fyzickom svete je pre človeka každý zážitok spojený s bolesťou a radosťou, je príjemný či nepríjemný. A keď si človek v bežnom fyzickom živote spomína, čo prežil, príjemné a nepríjemné sa v spomienke opäť vynára. Po smrti však sú bolesť a utrpenie vymazané. Sú to objektívne obrazy, ktoré nám nepôsobia bolesť, obrazy, ktoré v nás nevyvolávajú žiadne osobné pocity.

Takéto spomienkové tablo sa výnimočne môže objaviť v živote aj inak, napríklad u ľudí, ktorí sa topia alebo sa nachádzajú v inom ohrození života. V duši sa im odvinie celý ich život. Tento jav je daný tým, že ak prežije človek mohutný otras, deje sa niečo určitého s jeho éterickým telom. Poznáme pocit brnenia v ruke. Zakladá sa na tom, že sa uvoľnilo éterické telo. Jasnozrivý človek môže v takomto prípade vidieť, že brniace (éterické) prsty na ruke malátne visia dolu ako rukavice. Niečo podobné sa deje aj vtedy, keď je niekto zhypnotizovaný. Jasnovidec vidí, že éterická hlava visí vpravo i vľavo von z fyzickej hlavy. Ak človek prežije tak obrovský otras ako pri topení, celé jeho éterické telo je vyzdvihnuté z fyzického tela. To potom spôsobí, že nastane spomínané spomienkové tablo.