Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Sedem životných procesov

Ide tu o telesné procesy, ktoré sa starajú o život organizmu a o výmenu medzi organizmom a životným prostredím.

Vo vzájomných súvislostiach udávajú tieto smery:
1. branie, prijatie (prvé tri)
2. osvojenie a vlastné použitie smerom von (posledné tri)

Životné procesy a ich éterická kvalita pôsobí v každom organizme vo vzťahu k prostrediu.

1. Dýchanie
2. Tepelné procesy
3. Výživa
4. Rozlišovanie a vylučovanie
5. Udržiavanie
6. Rast
7. Rozmnožovanie

1. Dýchanie

Tento životný proces sa stará o prvý dotyk s okolitým svetom. Vzduch je vdychovaný, v pľúcach je kyslík prijímaný do krvi.

2. Tepelné procesy

Hospodárenie s teplom ako životný proces koordinuje navzájom vnútorné a vonkajšie teplo. Táto hlbšia výmena s prostredím sa neodohráva len na povrchu, teplo sa stáva tiež výrazom záujmu, vnútorného zaujatia.

3. Výživa

Na telesnej úrovni je úlohou tohto životného procesu odbúravanie a trávenie látok, ktoré organizmus prijíma zvonku.

4. Rozlišovanie a vylučovanie

Tento životný proces v sebe skrýva tajomnú schopnosť organizmu rozlíšiť, čo je prijateľné a čo je cudzie, ktorá pôsobí vo všetkých ostatných procesoch, a preto sme ju doteraz neopísali ako samostatný proces. Musí existovať orgán, ktorý vie, čo je možné prijať a čo nie, čo musí byť vylúčené, pretože organizmus sa otvára a uzatvára vonkajšiemu svetu na mnohých úrovniach.

5. Udržiavanie

Životný proces udržiavania vyjadruje schopnosť organizmu udržiavať kontinuitu, obnovovať životné sily a zabezpečovať rovnováhu medzi rôznymi procesmi. Týmto životným procesom je neustále udržiavaný, obnovovaný a posilňovaný vlastný telesný stav.

6. Rast

Životný proces rastu neznamená len zväčšovanie, pretože rast určitého orgánu je mnohoznačnejší, a preto je dôležité skoordinovať ho so všetkými ďalšími časťami tela, ktoré tiež vyrastajú vlastným tempom a smerom. Vo vyvíjajúcom sa organizme musí teda byť vzájomný vnútorný súlad rastu celku s príslušným miestom. Dalo by sa tiež povedať, že sa jedná o sociálny obraz procesu na organickej úrovni.

7. Rozmnožovanie

Tento životný proces, ktorý predstavuje na telesnej úrovni schopnosť dávať novy zivot, sa v ženskej a mužskej konštitúcii realizuje v rozdielnych podobách. Hoci tento proces nie je u malých detí ešte plne vyzretý, rozdiely pohlavia sa stávajú telesným základom, ktorý sa potom zreteľne prejavuje v mnohých iných oblastiach. Iba dievčenská skupina vytvára iný obraz ako skupina čisto chlapčenská.