Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Éterické telo v siedmich rokoch

Éterické telo v prvých siedmich rokoch života si pomaly vyvíja tie schopnosti, ktoré človek dostane v druhom sedemročnom období ako samostatné schopnosti éterického tela, smerujúce viac k intelektu a schopnosti pamäti. K najväčšej premene duševného života dochádza vtedy, keď prvý sedemročný úsek života prechádza do druhého sedemročného úseku života. Éterické telo je oslobodené od činnosti, ktorú muselo vykonať v plnom zmysle toho slova pri vypracovávaní druhého tela. Akým spôsobom je mu odľahčené, v plnom rozsahu pochopíme až vtedy, keď si uvedomíme, že človeku v štrnástich rokoch opäť zuby nenarastú, ale zostanú mu tie, ktoré má, a že mu v jeho fyzicky hmotnej prirodzenosti zostane ešte mnoho ďalšieho. To, čo tu zostane, a čo muselo byť nahradené v prvých rokoch života, to odbremení éterické telo, uvoľní sa v éterickom tele.

Kvantitatívne je to maličkosť, ale kvalitatívne je to niečo nesmierne dôležitého. Môže to potom byť nesmierne činné v podobe duševných vlastností. Čo človek ušetrí tým, že si neopatruje tretie zuby, tým, že už mnoho ďalšieho, s čím evolúcia zaobchádza rovnakým spôsobom ako so zubami, vytvárať nemusí - zostáva teraz zvyškom éterického tela. to čo tu zostáva - a v prvých siedmich rokoch života pohltil fyzický vývoj -, zostalo teraz z fyzického vývoja, ale pôsobí čisto duševne, pretože takým je vo svojej podstate. Dieťa prešlo veľkou premenou. Pomocou síl, ktoré dieťa ušetrilo, pretože nemuselo tvoriť tretie zuby, sa začínajú vyvíjať schopnosti duše. Deje sa to v hlbinách ľudskej prirodzenosti, takže v prvých siedmich rokoch je duševný aspekt skrytý vnútri fyzického vývoja, ktorý musíme chápať ako duchovno-duševný aj ako fyzicko-telesný. V prvých siedmich rokoch života človeka môžeme pozorovať, ako je duchovno v plnom zmysle slova činné v tele.