Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Mladnutie éterického tela v živote

Pozrime sa na pomer ľudského éterického tela k celku sveta. Vhľadom na svoje fyzické telo starneme. S ohľadom na naše éterické telo je to naopak: v jeho prípade sme čím ďalej mladší! A keď veľmi zostarneme, potom sme s ohľadom na svoje fyzické telo zostarli, s ohľadom na éterické telo sme však omladli. Svoje éterické telo musíme v priebehu pozemského života rozvinúť natoľko, že keď dospejeme na koniec svojho pozemského života, bude naše astrálne telo v éterickom tele vnorené takým spôsobom, aby sa v ňom cítilo tak, ako musí byť utvorené, aby náležite vstúpilo do budúceho života. Môžeme povedať: Ak človek zostarol a je šedivý a vráskavý, jeho éterické telo prekvitá a je svieže, lebo jeho astrálne telo si potom musí zvyknúť žiť v éterickom tele tak, aby v ňom už spočívalo to zárodočné. Ako toto astrálne telo v budúcom pozemskom živote prenikne fyzickú telesnosť dieťaťa, ako v nej bude pracovať, to sa musí istým spôsobom prejaviť už životom s omladlým éterickým telom.

Sily, ktoré duša rozvíja, aby mohla prepracovať detské telo, si musí osvojiť, keď éterické telo v poslednom predchádzajúcom živote pri fyzickom starnutí zmladne. Materialisti nachádzajú potvrdenie svojich teórií v tom, že dokonca geniálny ľudia môžu k starobe niekedy ohlúpnuť. Lenže ľudia, ktorí sa na takéto veci odvolávajú, nechápu, že pôsobenie duše tu vo fyzickom svete sa môže prejavovať len prostredníctvom telesných orgánov. Takýto mozog už nie je schopný slúžiť ako nástroj duševným silám, ktoré v ňom boli rozvinuté. Preto sa na konci svojho života javí ako slabomyseľný. Už v ňom žila duša, ktorá sa pripravovala na to, ako preorganizuje budúce fyzické telo, v doterajšom fyzickom tele sa však nemohla správať tak, ako by bolo riadnym nástrojom.

Je však veľký rozdiel, či niekto zomrie starý, alebo mladý, či ako dieťa. Ak totiž niekto zomrie v mladosti, éterické telo ešte toľko nezmladlo. Ak zomrie človek v mladistvom, detskom veku, je jeho éterické telo nespotrebované. S týmto éterickým telom by si vystačil po celý život. Mohol sa s ním dožiť šesťdesiatich, osemdesiatich rokov, keby nebol zomrel mladý. Ale rovnako ako sa ani vo vonkajšom fyzickom svete žiadna sila nestratí, nestratí sa ani sila takéhoto éterického tela. Tá zostane zachovaná.