Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Osamostatňovanie sa éterického tela

Keď formujeme naše životné názory, morálne princípy, cítime, že sa od seba oddeľujeme intelektuálnym prvkom. Toto sebaurčenie má veľký význam pre osobu v individuálnom intelektuálnom zmysle. Nezávislosť znamená, že si človek na základe skúseností a dokonca aj vecí, ktoré nezávisia od vonkajších dojmov - nie prostredníctvom učenia, nie teóriou - robí zo života morálny princíp. To znamená, že sa stáva nezávislým vo svojom éterickom tele. Toto je prvý začiatok dlhého procesu. Na začiatku človek nepozoruje, že nejako pozdvihol svoje éterické telo, ale na jeho konci ho môže učiniť úplne nezávislé od fyzického tela.

Zatiaľ čo začiatok je tiché osamostatňovanie, koniec je úplné vyzdvihovanie éterického tela a vnímanie éterického tela. Potom vnímame okolie s týmto oddeleným éterickým telom. Toto vnímanie môžeme vnímať aj vtedy, keď nie sme príliš ďaleko vo vnútornej mystickej skúsenosti. Môžeme to vyjasniť do určitej miery na našom vnímaní fyzického tela. Vnímame naše fyzické telo prostredníctvom našich zmyslov, ktoré sú oddelené. Naše oči sú oddelené, naše uši sú oddelené. Môžeme samostatne vnímať svet farieb a svet tónov. Toho nedosiahneme, ak vnímame s našou inteligenciou. V prípade inteligencie je všetko zjednotené. Nič nie je obmedzené na jednotlivé oblasti. Nemôžeme vnímať ako u jednotlivývh zmyslových oblastí éterickými očami, ušami, ale vnímame éterický svet vo všeobecnosti. A keď o ňom začneme popisovať jednotlivé obsiahle pôsobenie éterického zážitku. Ak človek vníma to, ako sa formujú životné mravné zásady, môže vnímať niečo z éterických prvkov.