Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

Éterické telo v 5. kultúrnom období

V našom období éterické telo nie je rozšírené, ale stiahnuté, nie je teda príliš veľké, ale skôr malé, a táto tendencia bude stále silnejšia, čím viac bude evolúcia postupovať. Ak povieme, že normálna ľudská podoba u starých Grékov je taká, že éterické telo je príliš veľké, potom môžeme povedať, že u moderného človeka je taká, že éterické telo sa sťahuje a je príliš malé. Čím bude človek zaobchádzať ďalej v materialistickom pohŕdaní všetkým spirituálnym, tým viac sa bude éterické telo sťahovať a vysychať.

Keďže ale preorganizovávanie fyzického tela závisí na tom, aby ho éterické telo správne prenikalo, bude sa u fyzického tela - keď bude éterické telo príliš stlačené - stále objavovať tendencia k vysychaniu. A keby vyschlo obzvlášť silno, malo by namiesto prirodzených ľudských chodidiel chodidlá stvrdnuté. Človek ich mať nebude, ale tendencia k tomu v ňom je, jej základom je sklon éterického tela k vysychaniu, k nedostatočnému vytváraniu éterickej sily. Do tohto vyschnutého éterického tela sa môže veľmi dobre vžívať Ahriman, tak ako sa Lucifer môže dobre vžívať do rozšíreného éterického tela. Ahriman získa podobu, ktorá bude poukazovať na ochudobnenie éterického tela. Bude vytvárať málo éterickej sily na to, aby mal správne usporiadané chodidla, a vytvorí spomínané stvrdnuté chodidlá - kozie nohy.

Mefistofeles je Ahriman, nie nadarmo má kozie nohy - má ich z naznačených dôvodov. Báje a povesti sú veľmi významné, preto sa v nich Mefistofeles veľmi často objavuje s koňskými nohami, kedy sú chodidlá vyschnuté v kopytá. Keby Goethe otázku Mefista úplne prenikol, nenechal by svojho Mefista vystupovať ako moderného gavaliera, k bytosti Ahrimana-Mefista jednoducho patrí fakt, že nemá toľko éterickej sily, aby mohol ľudskú fyzickú podobu úplne preorganizovať.