Človek

Štvornosť fyzického tela
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
Prečo fyzické telo hnije?
Telo človeka v budúcnosti
Fantóm fyzického tela
Dedičnosť
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom
Utváranie ľudskej hlavy
Podstata únavy
O štítnej žľaze

Prečo fyzické telo hnije?

Bielkoviny, ak nie sú spracované v bruchu, majú sklon k zahnívaniu. Ak v sebe máme bielkoviny, ktoré nemôžu byť riadne spracované, potom v sebe máme niečo ako zhnité vajcia. Tá časť, ktorú telo nespracovalo, tá bude páchnuť aj v tele. Ale tá druhá časť, ktorá je spracovaná, tá páchnuť nebude, tá prejde čisto do tela. To je práca éterického tela. Éterické telo je tu na to, aby odstránilo to, čo vzniká v podobe hnilobného pachu. V ľudskom tele je éterické telo bojovníkom a víťazom nad hnilobou. Hniloba je v človeku porážaná éterickým telom.

Ak nemá už človek po smrti éterické telo, potom začne zahnívať. Človek nezahníva, kým žije, akonáhle žiť prestane, začne zahnívať. Je to tým, že éterické telo je preč, keď je človek mŕtvy! Éterické telo je teda tá časť v človeku, ktorá zabraňuje zahnívaniu. Máme v sebe neustály boj s hnilobou, a tým, kto s hnilobou bojuje, je naše éterické telo.

Vidíme, že éterické telo tu musí byť všade. Všade na Zemi sú vytvárané bielkoviny, ktoré zahnívajú. Krajina by musela páchnuť až do neba, keby tu nebol éter a keby hnilobu stále niečo nezaháňalo. Je to éter, kto ustavične bojuje so zahnívaním bielkovín vnútri aj mimo ľudského organizmu.