Človek

Dedičnosť
Fantóm fyzického tela
Malý a veľký mozog
Mužské a ženské telo
Mužský a ženský mozog
O štítnej žľaze
Podstata únavy
Prečo fyzické telo hnije?
Rozdiel medzi mozgom a srdcom
Šteklenie
Štvornosť fyzického tela
Telo človeka v budúcnosti
Utváranie ľudskej hlavy
Vzťah medzi fyzickým a éterickým srdcom

Fantóm fyzického tela

patrí k fyzickému telu, je jeho časťou, je dôležitejší ako vonkajšie látky. Je formou postavy človeka, ktorá ako duchovné tkanivo spracováva fyzické látky a sily, takže vchádzajú do formy, ktorú potom máme na fyzickej rovine pred sebou ako človeka. Veľkí božskí duchovia behom saturnskej, slnečnej a mesačnej doby nevytvorili len to, čo je smrťou vydané živlom Zeme, ale fantóm, formu fyzického tela. Zárodok tohto fantómu fyzického tela položili Tróny behom saturnskej doby, potom na ňom pracovali Duchovia múdrosti behom slnečnej doby, Duchovia pohybu behom mesačnej doby a Duchovia formy behom zemskej doby. Až potom sa to, čo je fantómom stalo fyzickým telom. Fantóm drží pospolu vo forme podoby to, čo by sa inak rozpadlo na hromadu. Keby sme každému z nás mohli fantóm odobrať, potom by fyzická a éterická zložka spadla dolu ako hromada piesku.

Ako prvé z fyzického tela tu bol fantóm, ktorý nemôžeme vidieť fyzickými očami. Je to silové telo a objaví sa vyššej jasnozrivosti ako fantóm vtedy, keď odhliadneme od vonkajších látok, ktoré tento fantóm vypĺňajú. Je ťažké ho vnímať lebo keď chceme preskúmať éterické telo, musíme si fyzické telo silou svojej vôle odmyslieť pri plnom zachovaní bežného vedomia. Pritom si však možno odmyslieť aj nadzmyslové fyzické telo, ktorého pravú duchovnú podobu možno nájsť až najvyššou jasnozrivou silou v hornom devachane.

Fantóm fyzického tela na ktorom závisel vývoj ľudského ja, vstal po mystériu na Golgote z hrobu. Kristus túto prvotnú podobu fyzického tela zachránil k spáse všetkých ľudí.